Zapraszamy na pierwsze spotkanie gdańskiego koła Stowarzyszenia KoLiber.
 
Nowo wybrany przewodniczący koła – Wojciech Szymański – przedstawi plany koła na przyszłość.
 
Porozmawiamy o jednej z akcji podejmowanych w ramach koła, którą będzie upamiętnienie postaci wielkiego polskiego patrioty – Witolda Pileckiego – marszem ku jego czci.
 
Poza tym dogramy szczegóły naszej obecności w Drogowskazach Kariery na UG.