Walne zebranie oddziału

30 listopada 2017 odbyło się walne zebranie trójmiejskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w trakcie którego przeprowadzono wybory nowych władz oddziałowych i delegatów na Konwent. W jego trakcie nastąpiło także podsumowanie prac ustępującego zarządu i przedstawienie przez kandydata swoich pomysłów na działania oddziału w roku 2018.

W wyniku tajnego głosowania nowym prezesem został Mateusz Ochnio, który powołał do swojego zarządu:

Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostali:

Wszystkim nowo wybranym członkom władz oddziałowych życzymy pracowitej i owocnej kadencji!