Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Trójmiasto na Walne Zebranie oddziału!

Termin: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 19:30 (pierwszy termin) i godz. 20:00 (drugi termin)
Miejsce: Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 12

Prawo głosu na Walnym Zebraniu przysługuje tylko członkom z 6 miesięcznym stażem, z opłaconymi składkami członkowskimi.
Składki członkowskie (36zł/rok) można uregulować u skarbnika Michała Biangi.

Nr konta (mBank): 89 1140 2004 0000 3802 7459 3244

W tytule: IMIĘ.NAZWISKO.KOLIBER

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Oddziału.
2. Złożenie mandatu przez Prezesa Oddziału.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
6. Wybór przewodniczącego obrad.
7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału.
8. Wybór Prezesa Oddziału.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

Do zobaczenia!