Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Trójmiasto na Walne Zebranie oddziału!

Termin: 29 listopada 2018 r. o godz. 19:00 (pierwszy termin) i godz. 19:30 (drugi termin)
Miejsce: Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 12

Prawo głosu na Walnym Zebraniu przysługuje tylko członkom z 6 miesięcznym stażem, po zapłaceniu składek członkowskich.
Składki członkowskie (36zł/rok) można uregulować u skarbnika Michała Biangi.

Nr konta (mBank): 89 1140 2004 0000 3802 7459 3244

W tytule: IMIĘ.NAZWISKO.KOLIBER

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa oddziału
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
 5. Wybór przewodniczącego obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Prezesa i członków Zarządu z działalności oddziału.
 8. Pytania do Prezesa oraz członków Zarządu.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa.
 11. Pytania do kandydatów.
 12. Wybór Prezesa oddziału.
 13. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej.
 14. Wybór członków komisji rewizyjnej.
 15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów oddziału na Konwent Stowarzyszenia KoLiber.
 16. Wybór delegatów.
 17. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianami Regulaminu oddziału.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Do zobaczenia!