Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Trójmiasto na Walne Zebranie oddziału!

Termin: 24 maja 2016 r. o godz. 18:00 (pierwszy termin) i godz. 19:00 (drugi termin)
Miejsce: Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 12

Prawo głosu na Walnym Zebraniu przysługuje tylko członkom z 6 miesięcznym stażem, po zapłaceniu składek członkowskich.
Składki członkowskie można uregulować u skarbnika Kamila Poźniaka.
Nr konta (PKO BP): 77 1020 1778 0000 2202 0105 6969
W tytule: Składki KoLiber

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa.
2. Wybór protokolanta obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Prezesa i członków zarządu z działalności oddziału.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Pytania do Prezesa oraz członków Zarządu.
9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa, pytania do kandydatów.
11. Wybór Prezesa.
12. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej.
13. Wybór członków komisji rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia!