Walne Zebranie

W związku z wakatem na stanowisku przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Trójmiasto na Walne Zebranie oddziału!

Termin: 15 stycznia 2019 r. o godz. 19:00 (pierwszy termin) i godz. 19:30 (drugi termin)
Miejsce: Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 12

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa oddziału
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór protokolanta obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
  5. Wybór przewodniczącego obrad.
  6. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej.
  7. Wybór członka komisji rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Walne Zebranie, z racji krótkich obrad, połączone zostanie ze spotkaniem otwartym.

Do zobaczenia!