Międzywydziałowe Koło Naukowe im. Adama Heydla (wcześniej Międzywydziałowe Koło Naukowe Przyjaciół Wolności im. Adama Heydla) to współpracująca z trójmiejskim oddziałem naszego Stowarzyszenia organizacja studencka działająca na Uniwersytecie Gdańskim. Koło naukowe zostało założone w styczniu 2014 roku.
 
Misja koła naukowego:

1. Promowanie wśród studentów dorobku Patrona Koła oraz nurtów intelektualnych, z którymi był związany.
2. Rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinach nauk społecznych, ekonomicznych i filozoficznych.
3. Budzenie zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy naukowej i badawczej.
3. Aktywizacja oraz integracja środowiska studentów poprzez organizację spotkań, debat, wykładów i konferencji.
4. Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
 
Profil na Facebooku: facebook.com/koloheydlaug